Aktualności

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE POMNIKI PRZYRODY

Zapytania ofertowe

Poniżej publikujemy zapytania ofertowe dotyczące Operacji “Inwentaryzacja pomników przyrody wraz z kampanią promocyjną lokalnego dziedzictwa przyrodniczego”:

projekt i druk pocztówek (4000 egz.),
przeprowadzenie 15 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach (podstawowych i gimnazjach) z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,
opracowanie merytoryczne 8 plansz wystawowych dotyczących pomników przyrody.

Oferty można przesyłać do 17.10.2013 r.

Marek Maluśkiewicz
CREX – USŁUGi PRZYRODNICZE