Aktualności

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE POMNIKI PRZYRODY

Wystawa o pomnikach przyrody w trzcianeckiej bibliotece

Wystawa

Jednym z elementów przedsięwzięcia “Inwentaryzacja pomników przyrody wraz z kampanią promocyjną lokalnego dziedzictwa przyrodniczego” jest wystawa edukacyjna. Jest ona obecnie prezentowana w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

Wystawa pt. „Czarnkowsko-trzcianeckie pomniki przyrody” składa się z 8 dużych plansz. Można na nich znaleźć informacje o najciekawszych obiektach pomnikowych okolic. Wśród nich warto wymienić m.in. powszechnie znany dąb szypułkowy „Wojtek” koło Smolarni, najgrubsze w powiecie drzewo pomnikowe – lipę szerokolistną w Połajewie czy okazały klon jawor rosnący przy ścieżce historyczno-przyrodniczej „Zacisze” w Nadleśnictwie Krzyż. Na planszach wystawy znalazły się również wskazówki dotyczące ustanawiania nowych obiektów i wiele ciekawostek związanych z tematem. Z okazji wystawy w trzcianeckiej bibliotece odbyło się również spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance. O pomnikach przyrody opowiadali Marek Maluśkiewicz (CREX – USŁUGI PRZYRODNICZE) oraz Jędrzej Ziółkowski (Nadleśnictwo Trzcianka). Wkrótce wystawa zostanie zaprezentowana w kolejnych bibliotekach powiatu. Do końca marca odwiedzi co najmniej 6 placówek.

Wystawa powstała w ramach projektu  “Inwentaryzacja pomników przyrody wraz z kampanią promocyjną lokalnego dziedzictwa przyrodniczego” realizowanego na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju (powiat czarnkowsko-trzcianecki, z wyjątkiem miasta Czarnków). W ramach projektu zinwentaryzowano ponad 170 pomników przyrody, odbywają się również warsztaty edukacyjne w szkołach czy wydane zostały pocztówki prezentujące najciekawsze obiekty pomnikowe. Powstała strona internetowa: www.pomniki-przyrody.info, zawierająca szereg informacji dotyczących tej formy ochrony. Działa również terenowa grupa wolontariuszy, która wyszukuje obiekty, które w przyszłości mogą zostać objęte ochroną pomnikową. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt realizuje firma CREX – USŁUGI PRZYRODNICZE, a partnerem przedsięwzięcia jest Nadnoteckie Koło Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody “Salamandra”. Patronat medialny objęli: Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA , Tygodnik Notecki oraz Telewizja Lokalna w Trzciance.