Aktualności

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE POMNIKI PRZYRODY

Podsumowanie projektu

Wystawa Biala

Dobiega końca realizacja projektu “Inwentaryzacja pomników przyrody wraz z kampanią promocyjną lokalnego dziedzictwa przyrodniczego”. Zrealizowano już wszystkie zaplanowane działania. Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie przedsięwzięcia. 

Pierwszym etapem prac było zinwentaryzowanie pomników przyrody na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (powiat czarnkowsko-trzcianecki, z wyjątkiem gminy miejskiej Czarnków). Inwentaryzacja wykazała, że na omawianym terenie znajdują się 173 pomniki. Szczegółowe informacje o tych obiektach znaleźć można na naszej stronie internetowej (w dziale BAZA POMNIKÓW) oraz w opublikowanym w dziale MATERIAŁY raporcie.

Przeprowadzony został konkurs plastyczny na rysunek promujący pomniki przyrody, w którym wzięło udział ponad 100 uczniów z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Nagrodami były warsztaty edukacyjne w szkołach. Uczestniczyło w nich ponad pół tysiąca uczniów ze szkół w: Wieleniu, Pęckowie, Łomnicy, Miłkowie, Trzciance, Hucie i Sarbi.

W ośmiu bibliotekach prezentowana była wystawa “Czarnkowsko-trzcianeckie pomniki przyrody”. Wydane zostały również pocztówki promujące projekt, prowadzona była kapania w mediach.

Działała  terenowa grupa wolontariuszy, której zadaniem było wyszukiwanie okazałych drzew oraz dokonywanie oględzin obiektów zgłoszonych przez mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Już niedługo podjęte zostaną działania zmierzające do objęcia ochroną kilku z nich.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowała firma CREX – USŁUGI PRZYRODNICZE, partnerem przedsięwzięcia było Nadnoteckie Koło Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody “Salamandra”. patronat medialny nad projektem objęli: Tygodnik Notecki, Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA oraz Telewizja Lokalna w Trzciance.