Lipa z Połajewa

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE POMNIKI PRZYRODY