Buki przy Zespole Szkół Leśnych w Goraju

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE POMNIKI PRZYRODY