Aktualności

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE POMNIKI PRZYRODY

Nowy pomnik przyrody!

Jesion

Dzięki współpracy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody “Salamandra” i Nadleśnictwa Trzcianka mamy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim nowy, piękny pomnik przyrody! Na mocy uchwały Rady Gminy Czarnków został nim jesion wyniosły, rosnący w lesie koło Kuźnicy Czarnkowskiej. 

Wędrując po lasach północnej wielkopolski wielokrotnie natrafiamy na ciekawe i okazałe drzewa. Część z nich z pewnością zasługuje na ochronę. Wyróżniają się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, rozmiarami lub wiekiem. Do takich obiektów zaliczyliśmy jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) rosnący na skraju lasu należącego do Nadleśnictwa Trzcianka (oddział 866p), nieopodal Kuźnicy Czarnkowskiej (gm. Czarnków). O znalezionym przez nas okazie poinformowaliśmy leśników, którzy przygotowali wniosek do Urzędu Gminy w Czarnkowie o objęcie drzewa ochroną pomnikową. Radni nie zwlekali i podjęli właściwą uchwałę.

W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody wprowadzono następujące zakazy (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody):

  1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
  2. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  3. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej.

Obwód pnia nowego pomnika przyrody mierzony na wysokości pierśnicy (1,3 m od ziemi) wynosi 4,10 m, a całkowita wysokość drzewa – ok. 30 m. Stan zdrowotny jest dobry. Okaz rośnie przy okresowo wysychającym rowie. Jest to szósty jesion wyniosły objęty ochroną w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. W bezpośrednim sąsiedztwie drzewa podziwiać można również inne pomniki przyrody – w tym skupisko ok. 40 dębów szypułkowych oraz dwa wiązy szypułkowe. Liczymy że już wkrótce kolejne okazałe drzewa północnej wielkopolski doczekają się ochrony.

Marek Maluśkiewicz

PTOP “Salamandra”