Cis pospolity (grupa) – Trzcianka, L. Teresa (T31)

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE POMNIKI PRZYRODY

Miejscowość: Trzcianka, Leśnictwo teresa
Gmina: Trzcianka
Powiat: Czarnkowsko-trzcianecki
Lokalizacja: Nadleśnictwo Trzcianka, Leśnictwo Teresa, oddział 1, park przy ul. Tetmajera, na skarpie i przy zabudowaniach
Współrzędne GPS: N53 01 40,7 E16 20 01.1
Obwód: 2,25, 2,75, 1,73 m (na wysokości 0,5 m), 1,55 (na wysokości 1,0 m)
Wysokość: 5-8 m
Nr w rejestrze: 578
Rok powołania: 1992
Dodatkowe informacje: Pomnik tworzy grupa 4 drzew. Stan drzew: 2